GO GEOUS! MINUMAN APPLE SWISS STEM CELL - FIRST IN ASIA


Wednesday, 9 March 2011

Majlis Doa Selamat

Anda dijemput untuk menghadiri Majlis Doa Selamat yang akan diadakan pada hari Khamis, 10/3/2011, 8.30 malam di Tingkat 1, Gocell HQ.
Jumpa disana.

setia bersama Gocell, to be Go Geous

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...